• Merhaba değerli ForumExem Üyeleri,
  Forumumuzda altyapı değişikliği yaptık. Kusursuz bir forum deneyimi için sizlere ihtiyacımız var. Forumda bulunan hataları özel mesaj olarak şu adminlerimize iletmeniz yeterli olacaktır;
  Özel Mesaj Gönder

[KOD] League Of Legends Hack

Durumu:
Çevrimdışı

By.bRs4L1K3k1R

Kayıtlı üye
Katılım
Ağu 17, 2018
Mesajlar
459
Beğeniler
95
ExePuan
4
ExeCoin
İsim
Eymen
#1
Bu sabah bu oyun üzerinde çalışmaya başladım ve her şeyin% 99'unun sunucu taraflı olduğu ve hiçbir şeyin ilgi çekici olmadığı gibi görünüyor, bu yüzden ilgilenen herkes için paylaşacağımı düşündüm.

Kod:
#ifndef ENGINE_H
#define ENGINE_H

// Globals
#define CAMERA_MAX_ZOOM 0xB85178
#define CAMERA_CUR_ZOOM 0xB88968

// Classes
#define CLIENT_PTR 0x2EF30D4 // gPTR_Client VMT
#define TARGET_CLASS 0x2EF6C98
#define MATRIX_DATA 0xE3A00C

// Entities
#define OBJECT_ARRAY 0xE3A564
#define OBJECT_LOCAL 0xE39F6C

template<typename Function >
Function CallVirtual(PVOID pBase, DWORD dwIndex)
{
  PDWORD* VTablePointer = (PDWORD*)pBase;
  PDWORD VTableFunctionBase = *VTablePointer;
  DWORD dwAddress = VTableFunctionBase[dwIndex];
  
  return (Function)(dwAddress);
}

template<typename T >
T ReadOffset(PVOID pBase, DWORD dwIndex)
{
  return *(T*)((DWORD)pBase + dwIndex);
}

// Every entity is an object including lights, turrets, minions, champions, etc.
class CObject
{
public:
  INT GetTeam()
  {
    return ReadOffset<BYTE >(this, 0x1C);
  }

  BOOL IsMinion()
  {
    if (((GetFlags() >> 11) & 1) == FALSE)
      return FALSE;

    if (IsBadReadPtr(pszObjectName, 0x4) == TRUE)
      return FALSE;

    if (pszObjectName[0] != 'M')
      return FALSE;

    return TRUE;
  }

  BOOL IsTurret()
  {
    return (GetFlags() & 0x2000);
  }
  
  BOOL IsPlayer()
  {
    return ReadOffset<BYTE >(this, 0x580) == 1;
  }

  BOOL IsAlive()
  {
    return ReadOffset<BYTE >(this, 0x12) == FALSE && GetHealth() > 0;
  }

  D3DXVECTOR3 GetPosition()
  {
    return ReadOffset<D3DXVECTOR3 >(this, 0x70);
  }

  PCHAR GetName()
  {
    return (PCHAR)&pszObjectName;
  }

  PCHAR GetChampion()
  {
    return (PCHAR)&pszChampion;
  }

  FLOAT GetHealth()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x128);
  }

  FLOAT GetMaxHealth()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x138);
  }

  FLOAT GetMana()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x194);
  }

  FLOAT GetMaxMana()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x1A4);
  }

  FLOAT GetExtraDamage()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x640);
  }

  FLOAT GetBaseDamage()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x6A4);
  }

  FLOAT GetDamage()
  {
    return GetBaseDamage() + GetExtraDamage();
  }

  FLOAT GetArmor()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x6C0);
  }

  FLOAT GetMagicResist()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x6C4);
  }

  FLOAT GetMovementSpeed()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x6D4);
  }

  FLOAT GetGold()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0xE9C);
  }

  DWORD GetFlags()
  {
    return ReadOffset<INT>(this, 0x20);
  }

  FLOAT BaseDamage()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x13A0);
  }

  FLOAT AttackRange()
  {
    return ReadOffset<FLOAT>(this, 0x6D8);
  }

  char _unknown0x0[0x2C];
  PCHAR pszObjectName;
  char _unknown0x30[0x4CC];
  PCHAR pszChampion;
};

class CObjectManager
{
public:
  CObject* GetObjectByID( UINT ID )
  {
    return m_pObjectArray[ ID ];
  }

  DWORD GetHighestIndexUsed( )
  {
    return m_dwHighestObjectID;
  }

  CObject** m_pObjectArray; // Array of active objects
  DWORD m_dwMaxObjects; // This is the highest amount of objects the array can store
  DWORD m_dwObjectsUsed; // Total number of objects in use
  DWORD m_dwHighestObjectID; // Highest index of an object actually used
  DWORD m_dwHighestPlayerObjectID; // Highest index in use for a player object
};

class CView
{
public:
  char _unknown0x0[0x18];
  PVOID ThisPtr; // 0x0018
  char _unknown0x1C[0x218];
  INT m_Width; // 0x0234
  INT m_Height; // 0x0238
  char _unknown0x23C[0x110B8];
  INT _unknown0x112F4; // Seems to always be 0
  INT _unknown0x112F8; // Seems to always be 0
  INT m_ResolutionWidth; // 0x112FC
  INT m_ResolutionHeight; // 0x11300
};

class CMatrixData
{
public:
  char _unknown0x0[0x94];
  D3DXMATRIX m_matView; // 0x0094
  D3DXMATRIX m_matProjection; // 0x00D4
};

// =================================================
// Helper Functions
// =================================================
inline CObjectManager* GetObjectManager()
{
  return (CObjectManager*)OBJECT_ARRAY;
}

inline CObject** GetObjectArray()
{
  return *(CObject***)OBJECT_ARRAY;
}

inline CObject* GetLocalEntity()
{
  return *(CObject**)OBJECT_LOCAL;
}

inline CObject* GetObjectByID(UINT ObjectID)
{
  return (GetObjectArray()[ObjectID]);
}

VOID WorldToScreen(D3DXVECTOR3* vecWorld, D3DXVECTOR3* vecScreen)
{
  CView* pView = *(CView**)(0xE3A00C);
  PVOID ThisPtr = pView->ThisPtr;

  D3DVIEWPORT9 viewPort;
  memset(&viewPort, 0, sizeof(viewPort));

  typedef VOID (__thiscall* GetViewportFn)(PVOID, D3DVIEWPORT9*);
  CallVirtual<GetViewportFn >(ThisPtr, 56)(ThisPtr, &viewPort);

  CMatrixData* pMatrixData = *(CMatrixData**)0xE3A00C;

  D3DXMATRIX matWorld;
  memset(&matWorld, 0, sizeof(matWorld));

  D3DXMatrixIdentity(&matWorld);

  D3DXMATRIX matProjection = pMatrixData->m_matProjection;
  D3DXMATRIX matView = pMatrixData->m_matView;

  D3DXVec3Project(vecScreen, vecWorld, &viewPort, &matProjection, &matView, &matWorld);

  vecScreen->x = (vecScreen->x - pView->_unknown0x112F4) / (pView->m_ResolutionWidth - pView->_unknown0x112F4) * pView->m_Width;
  vecScreen->y = (vecScreen->y - pView->_unknown0x112F8) / (pView->m_ResolutionHeight - pView->_unknown0x112F8) * pView->m_Height;
}

#endif // ENGINE_H
 
Üst