Türkiye Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Ulusal Frekans Plan Açıklamaları ve Bilg

El Patrón

ÜYE
Katılım
12 Ocak 2014
Mesajlar
15,038
Tepkime puanı
14
Puanları
0
Konum
Ankara
Türkiye Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Ulusal Frekans Plan Açıklamaları ve Bilgileri​


Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Ulusal Frekans Planı, frekans spektrumunda VHF III (174-216 MHz) bandında 5-10. Kanallar, UHF IV/V (470-790 MHz) bantlarında 21-60. kanallar kullanılarak yapılmıştır.

Frekans planlama çalışmaları süresince kapsama ve enterferans simülasyonları ile nüfus analizlerini gerçekleştirilmiştir. Ayrıca frekans tahsis, tescil ve uluslararası koordinasyon hesaplamaları yapılmıştır. Simülasyon ve analizler sırasında 25m çözünürlüklü DTED-2 Sayısal Arazi Yükseklik Haritası, 10 sınıflı arazi kullanım haritası (“clutter”) ve TÜİK’ten temin edilen 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veritabanı kullanılmıştır. Karasal sayısal yayıncılığı frekans planlamasında aşağıdaki parametreler kullanılmıştır:

Teknoloji: DVB-T2
Alış tipi: Taşınabilir bina içi alış (PI) ve taşınabilir bina dışı alış (PO)
İletim modu: 32k
Modülasyon tipi: 64-QAM
Kodlama oranı: 2/3
Pilot paterni: PP4
Güvenlik aralığı: 19/256

Arazi kullanım haritasında simülasyon sonucuna etki eden parametrelerin ayarlanması amacıyla çeşitli illerde (Ankara, İstanbul, Adana ve Trabzon) kapsamlı saha ölçümleri yapılmış ve ölçüm sonuçları ile simülasyon sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenerek gerekli korelasyon analizleri yapılmıştır.


Çoklu Kanal (Multiplex Channel):
UHF bandında analog bir TV programını iletmek için kullanılan 8 MHz'lik (VHF’te 7 MHz’lik) bir kanaldan DVB-T2'de ortalama 11 adet PAL kalitesinde SD TV programı veya 3-4 adet HD TV programı yayınlanabilmektedir. Bu durumda artık her bir TV programı için bir kanaldan değil, 10-11 adet TV programı için bir kanaldan söz edilmektedir. Bu sebeple, DVB-T2'de her bir 8 MHz'lik kanala çoklu kanal denilmektedir.


Tek Frekans Ağı - SFN (Single Frequency Network):
Tek Frekans Ağı (SFN), ağ içindeki tüm vericilerin aynı yayın program içeriğini aynı frekans kanalından, aynı zamanda geniş kapsama alanlarına DVB-T2 servisi sağlamak amacıyla yayın yaptığı bir yayın ağıdır. Bu sistemde DVB-T2 sinyalinin vericilere uydu, fiber-optik, mikrodalga link gibi ortamlar kullanılarak ulaştırılması gerekmektedir. Sinyal kaynağı ile vericiler arasındaki transmisyon gecikmeleri ayarlanarak, SFN içindeki tüm vericilerin birbirleriyle (gecikme verilen vericiler hariç) eş-zamanlı olarak çalışması sağlanmalıdır. Planlamada kilitlenme metodu olarak en yakın vericiye ait sinyalin referans alındığı SFN yapısı kullanılmıştır.

Çoklu Frekans Ağı - MFN (Multi Frequency Network):
Analog planlamaya benzer yöntemle planlanan ve birbirinden bağımsız vericilerin oluşturduğu ağlardır. Bu ağlarda geniş alanların kapsanmasının istenmesi durumunda, birden fazla radyo frekans kanalına ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle, idari ve coğrafi şartlardan dolayı SFN planlamasının uygulanamadığı yerlerde MFN planlama yapılmıştır.


A - PLANLAMA PARAMETRELERİ
Ülkemizde karasal sayısal televizyon yayıncılığı için DVB-T2 sistemi ve MPEG-4 sıkıştırma tekniği kabul edilmiş ve aşağıdaki kriterlere göre Türkiye Karasal Sayısal Televizyon Ulusal Frekans Planı hazırlanmıştır.

Alış Tipi : Taşınabilir bina içi alış (PI) ve taşınabilir bina dışı alış (PO)
RRC-06 Anlaşmasının Sonuç Kararları gereğince; Sabit, Mobil ve Taşınabilir (bina içi veya bina dışı) olmak üzere üç tip alış mümkündür. Plan, 16 büyükşehir il merkezinde taşınabilir bina içi alış için ve diğer yerleşim yerlerinde taşınabilir bina dışı alış için hazırlanmış, RRC-06 bölgesel tahsis kanalları mümkün olduğunca o bölgede bir SFN oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Ayrıca RRC-06 da olmayıp kullanılabilir durumdaki kanallar da dahil edilerek ilave kapasite ortaya çıkarılmıştır.


İletim Modu : 32k
32k modunda; yararlı sinyal süresi 3584 μs olup, hem yüksek veri hızı hem de SFN’in verimli bir şekilde uygulanmasına olanak sağlar.


Güvenlik Aralığı: 19/256 (266 μs)
Güvenlik aralığı, yararlı sembollere eklenen boşluk süresi olup, bu süre arttıkça gönderilen veri kapasitesi azalmakta, tersi durumda ise veri kapasitesi artmaktadır. Bu aralığın süresi doğrudan SFN ağının büyüklüğünü belirlemektedir. Güvenlik aralığı süreleri, yararlı sembol sürelerinin 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16 1/32 ve 1/128 oranlarında olup, dünyada yaygın olarak 1/16 ve 19/256 değerleri tercih edilmektedir. Ülkemiz coğrafyasının özellikleri de göz önüne alınarak geniş alan SFN yapısına ve daha fazla bilgi taşımaya olanak verdiği için 19/256 (266 μs) güvenlik aralığı seçilerek kanal ataması yapılmıştır.


Kodlama Oranı: 2/3
Kodlama oranları 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 ve 5/6 olup bunlardan en iyi koruma 1/2 ile sağlanarak en az veri gönderilmekte; en az koruma ise 5/6 ile sağlanarak en fazla veri gönderilebilmektedir. Bu parametreler C/N (sinyal taşıyıcı-gürültü oranı) ile veri gönderme kapasitesini doğrudan etkilemektedir.


Modülasyon Tipi: 64-QAM
DVB-T2 planlaması taşınabilir bina içi alış (PI) ve taşınabilir bina dışı alışa (PO) göre yapılmış olup, 16-QAM, 64-QAM ve 256-QAM arasından, her iki yayın alış tipi için uygun olan 64-QAM modülasyon tipi seçilmiştir.


Pilot Paterni: PP4
DVB-T2 sisteminde 8 farklı pilot paterni kullanılabilmektedir. Pilot sinyalleri veri içermeyen ancak kanal tahmini, kanal eşitlemesi veya senkronizasyon amaçlı olarak kullanılan kontrol sinyalleridir. Kanalın Doppler performansı, semboller-arası enterferans ve taşınabilir bina dışı alış dikkate alınarak pilot paterni PP4 seçilmiştir.
Bu parametrelerle kanal iletim kapasitesi 27 Mbit/s olmaktadır. Türkiye Karasal Sayısal TV Frekans Planı'nda referans olarak alınan DVB-T2 parametreleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

İletim Modu32k
Güvenlik Aralığı19/256 (266 μs)
Kodlama Oranı2/3
Modülasyon Tipi64-QAM
Pilot paterniPP4
Kanal Kapasitesi27 Mbit/s (Bu kapasite ile 3 HD ve 2 SD veya 11 SD yayın yapılabilecektir.)

B- PLANLAMA KRİTERLERİ


Sinyal Seviyesi:
Herhangi bir noktanın kapsanıp kapsanmadığı incelenirken;
(a) O noktadaki yapıcı etkide bulunan SFN vericilerinin meydana getirdiği toplam elektrik alan şiddeti değerinin, bu servis için belirlenen ve aşağıdaki tabloda tanımlanan "Minimum Medyan Eşdeğer Elektrik Alan Şiddeti" değerinden büyük olmasına,
(b) Bu noktadaki yapıcı etkide bulunan vericilerin oluşturduğu toplam elektrik alan şiddeti değeri ile aynı noktada enterferans etkisinde bulunan vericilerin meydana getirdiği toplam enterferans elektrik alan şiddeti değeri arasındaki farkın, bu servis için belirlenen koruma oranından büyük olmasına bakılmıştır.

Alış tipiMedyan alan şiddeti değerleri200 MHz (VHF III)500 MHz (UHF IV)700 MHz (UHF V)
Sabit alış (Fixed)Emed (dBμV/m)394649
Taşınabilir bina dışı alış (PO)Emed (dBμV/m)495659
Taşınabilir bina içi alış (PI)Emed (dBμV/m)667376

Yukarıdaki tabloda sabit alış, taşınabilir bina dışı ve taşınabilir bina içi alış için minimum medyan elektrik alan şiddeti (Emed) değerleri karşılaştırma yapmak amacıyla verilmiştir.

Anten Yükseklikleri: Karasal Sayısal Televizyon Ulusal Frekans Planında belirlenen anten yükseklikleri; 30m, 50m, 70m, 80m, 100m, 120m, 130m, 150m ve 250m’dir.

Verici Anten Kazancı: Karasal Sayısal Televizyon Ulusal Frekans Planında anten kazancı dipol antene göre 10 dB alınmıştır.

Emisyon Noktaları: Karasal Sayısal Televizyon Ulusal Frekans Planında 947 emisyon noktası belirlenmiştir. Bunların verici güçlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 367 adet 5W – 12.5W arası verici
 34 adet 14dBW verici (2.5W nominal)
 153 adet 17dBW verici (5W nominal)
 126 adet 20dBW verici (10W nominal)
 54 adet 21dBW verici (12.5W nominal)
 430 adet 20W - 100W arası verici
 2 adet 23dBW verici (20W nominal)
 158 adet 24dBW verici (25W nominal)
 172 adet 27dBW verici (50W nominal)
 98 adet 30dBW verici (100W nominal)
 150 adet 100W üzeri verici
 12 adet 33dBW verici (200W nominal)
 24 adet 34dBW verici (250W nominal)
 55 adet 37dBW verici (500W nominal)
 33 adet 40 dBW verici (1000W nominal)
 20 adet 43dBW verici (2000W nominal)
 4 adet 46dBW verici (4000W nominal)
 2 adet 47dBW verici (5000W nominal)

C- BÖLGESEL RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI (RRC-06)
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde yapılmış olan Anlaşmalardan Avrupa Yayın Sahasını içeren Stockholm-1961 Anlaşması (ST-61) ve Afrika Yayın Sahasını içeren Geneva-1989 Anlaşmasını (GE-89) revize etmek ve 174–230 MHz (VHF Bant III) ile 470–862 MHz (UHF Bant IV/V) frekans bantlarında 1. ve 3. frekans bölgeleri (İran İslam Cumhuriyeti dahil) için karasal sayısal yayıncılık frekans planlarının hazırlanması amacıyla Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde iki oturumda Bölgesel Radyokomünikasyon Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansın ilk oturumu (RRC-04) 10-28 Mayıs 2004 tarihleri arasında ikinci oturumu ise 15 Mayıs-16 Haziran 2006 tarihleri arasında Cenevre/İSVİÇRE ’de yapılmıştır.

Konferansın birinci oturumunda, RRC-06’da kullanılacak planlama yazılımına temel olacak teknik kriter ve parametreler, RRC-06 Konferansına kadar geçen dönemde ülkelerin yapacakları ikili ya da çoklu koordinasyonlarda kullanacakları prosedürler belirlenmiştir.

İkinci oturum RRC-06’da ise; VHF/UHF bantlarında bulunan yayın servisleri için 17 Haziran 2007’de yürürlüğe girecek yeni Anlaşma (RRC-06) hazırlanmış olup, Anlaşma hükümleri 17 Haziran 2006 tarihi itibariyle geçici olarak uygulanmaya başlanmıştır.

RRC-06 Anlaşmasının ekinde Analog Plan ile Sayısal Radyo (T-DAB) ve Televizyon (DVB-T) Planı olmak üzere iki plan yer almaktadır. Geçiş dönemi sonunda Anlaşma ekinde sadece sayısal plan yer alacak olup, geçiş dönemi 17 Haziran 2015’te sonlanacaktır.

Konferansta, ülkeler sayısal taleplerini hem nokta tahsis olarak, hem de alan tahsisi olarak yapmışlardır. Sayısal taleplerimiz için Türkiye aşağıdaki şekilde görülen 96 alana bölünmüş ve konferans sonunda bu alanlara 826 adet TV frekans kanalı alan tahsisi gerçekleştirilmiştir. Ancak 61-69. kanallar Ulusal Frekans Planında kullanılmadığı için bu sayı 713 e düşmüş fakat ilave kanallar bulunarak bu sayı mümkün olduğunca artırılmaya çalışılmıştır. Söz konusu frekansların belirtilen alanlardaki test noktalarında belli alan şiddetini aşmayacak şekilde nokta tahsis olarak SFN ve MFN şeklinde planlanması yapılmıştır.

Planda belirlenen frekanslar konferans sonuçları dikkate alınarak yapılmış ve toplam olarak 780 SFN ve 7618 frekans tahsisi oluşturulmuştur.


Şekil-1: RRC-06 Konferansında Belirlenen Türkiye Frekans Alanları

D- PLAN SÜTUNLARININ AÇIKLAMASI

Sütun 1 - Numara: Sıra numarasıdır.
Sütun 2 - Kodu: Her bir emisyon yeri için planlama yazılımı tarafından verilen 10 haneli numaradır.
Sütun 3 - İl: Verici istasyonun kurulacağı ilin adıdır.
Sütun 4 - İlçe: Verici istasyonun kurulacağı ilçenin adıdır.
Sütun 5 - Mevkii: Verici istasyonun kurulacağı istasyonun/yerin adıdır.
Sütun 6 - Boylam: Verici istasyonunun kurulacağı emisyon noktasının koordinatının derece, dakika ve saniye olarak belirtilen doğu boylamıdır.
Sütun 7 - Enlem: Verici istasyonunun kurulacağı emisyon noktasının koordinatının derece, dakika ve saniye olarak belirtilen kuzey enlemidir.
Sütun 8 - Rakım (m): Verici istasyonunun kurulacağı emisyon noktasının metre olarak deniz seviyesinden yüksekliğidir.
Sütun 9 – Anten Yüksekliği (m): Verici anten sisteminin yerden olan maksimum yüksekliğidir.
Sütun 10 – Anten Eğimi: Verici anten sistemi düşey radyasyon diyagramının en yüksek yayın gücü doğrultusunun yatay düzlemden aşağıya eğilmesi gereken açının derece olarak değeridir (tilt).
Sütun 11 - E.R.P. (dBW): Verici çıkış gücüne (dBW), kablo kayıpları ihmal edilerek, anten kazancının (dBd) eklenmesiyle bulunan maksimum etkin yayım gücü değeridir. Anten kazancında basit dipol anten referans olarak alınmıştır.
Sütün 12 – Kanal Numarası: Vericinin yayın yapacağı VHF’de 7MHz, UHF’de 8MHz 'lik frekans kanalını tanımlamaktadır. COFDM Modülasyonlu çoklu taşıyıcı sinyallerin işgal ettiği televizyon frekans kanalının, VHF ve UHF bandında Uluslararası Frekans Planı'nda (GE06, 2006 Cenevre) belirtilen numarasıdır.
Sütün 13 - SFN/MFN ID: Her bir istasyon yerindeki kanalların, SFN veya MFN olarak planlandığını gösterir. M harfi, bu kanalın MFN olarak planlandığını, S harfi bu kanalın SFN olarak planlandığını, Y harfi ise bölgesel/yerel SFN olarak planlandığını göstermektedir. Ör: SXX_CXX_XX , MXX_CXX veya YXX_CXX. S harfini izleyen iki rakam vericinin bağlı olduğu region alanı, sonraki iki rakam kanal no ve daha sonraki iki rakam ise gerektiği durumda birleştirilen diğer region alanı göstermektedir. M harfini izleyen iki rakam, vericinin bağlı olduğu region alanı, sonraki iki rakam ise kanal no göstermektedir. Y harfini izleyen iki rakam il trafik kodunu, sonraki iki rakam ise kanal no göstermektedir.
Sütun 14 – MUX No: Multiplex numarasıdır.
Sütun 15 - RRC06 Bölgesel Tahsis (Allotment Alanı): Vericinin RRC-06 Konferansında Türkiye için belirtilen 96 frekans alanından hangisinde olduğunu belirten isimdir.

E- ANTEN TEKNİK HİZMETLER VE VERİCİ TESİS İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ KURUCULARI

1. Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık AŞ - (ATV)
2. DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. - (Kanal D)
3. Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. - (Star TV
4. AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - (Show)
5. Huzur Radyo TV A.Ş. - (Fox TV)
6. Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş. - (Kanal 7)
7. Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. - (Samanyolu TV)
8. Atlas Yayıncılık ve Tic. A.Ş - (SKYTÜRK360)
9. Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri A.Ş. - (Kanaltürk)
10. NTV Radyo ve Televizyon Yay. A.Ş. - (NTV)
11. Ciner Medya Tv Hizmetleri A.Ş. - (Habertürk)
12. MNG TV Yayıncılık A.Ş. – (TV8)
13. Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. - (CNN Turk)
14. Dinamik Radyo TV A.Ş. - (24 TV)
15. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu – (TRT)
16. Eko TV Televizyon Yayıncılık A.Ş. – (TNT)

F- ANTEN AŞ'NİN KURULMASINDAKİ AMAÇ VE KONU

A. Şirketin başlıca amaç ve konusu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (6112 s. Kanun) ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan ikincil mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri almak koşulu ile radyo ve televizyon vericileri için anten taşıyıcı yapıları (direk, kuleler ve benzeri), radyo ve televizyon yayınlarının iletim ve naklinde kullanılan vericileri ve yayın teçhizatını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak, söz konusu vericiler ve yayın teçhizatı ile lisans veya yayın izni veya geçici yayın izni sahibi radyo ve televizyon yayıncılarının yayınlarını iletmektir. Bu kapsamda Şirket;

a. Kuracağı anten ve vericilerde yayın iletim ve nakline yarayan yayın teçhizatını satın almak, kiralamak veya sair suretlerde temin ederek, temin ettiği bu teçhizatlar ile Üst Kuruldan Karasal yayın Lisansı almış tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde yayınları iletmek amacıyla, bu teçhizatı, kiraya vermek, vericilerin işletmeciliğini yapmak,

b. Mevzuat gereğince ilgili mercilerden gerekli lisans, yetki belgesi ve izinleri almak koşulu ile faaliyet konusuna giren tesislerin bakım, onarım ve benzeri teknik hizmetlerini yapmak,

c. İlgili mevzuat çerçevesinde sahip olduğu anten taşıma yapıları ve teçhizatı vasıtası ile alt yapı hizmet ve işletmeciliği yapmak,

d. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın lisansı veya geçici yayın izni verilen yayıncılara lisanslarında belirtilen nitelikte ve belirlenen bölgede yayın yapılmasını sağlayacak hizmet vermek
faaliyetlerinde bulunacaktır.

Şirket satın alacağı veya ithal edeceği her türlü elektromanyetik dalga yayan verici sistemleri, anten sistemleri ile diğer uydu alıcısı, uplink teçhizatı ve benzeri cihazların RTÜK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu da gözeterek aşağıdaki işleri yapabilecektir:

a. Anten taşıyıcı yapıları ve teknik teçhizatı ile alt yapı hizmetleriyle ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz malları, ürünleri, malzemeleri ve hizmetleri satın alma, satma, satışına aracılık etme, kiralama, kiraya verme, taşıma, dağıtma, işletme, pazarlama işlerinin yapılması, enerji hatları, enerji hat direkleri, trafoları kurulması ve/veya kurdurulması, bina inşa edilmesi, konteyner yapılması ve/veya yaptırılması,

b. Konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, kiralanması, bu amaçla ticari tesislerin tamamen veya kısmen satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi,

c. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticari unvanlarının, know-how’un ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

d. Konusu ile ilgili ve/veya yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olması ve sonradan katılması ve kuruluşların devir alınması, devredilmesi, satılması veya satın alınması,

e. Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılması, yabancı uzmanlar çalıştırılması,

f. Faaliyet konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedilmesi, mal, kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin edilmesi,

g. Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, iltizami ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, leh ve aleyhine her türlü hak, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, vesair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek edilebilmesi,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel Kurul’un tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra 6112 s. Kanun ve diğer ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar içinde dilenen işler yapılabilecektir.

Şirketin hedefi bütün Türkiye’yi kapsayacak bir karasal yayın şebekesi kurmak ve RTÜK’ten karasal yayın lisansı almış tüm kuruluşlara, tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet sunmaktır.

G- ANTEN AŞ HİSSEDARLARI

HİSSEDARYAYIN ADIHİSSE ADEDİBEDELİ
TURKUVAZ RADYO TV HABER. VE YAY. A.Ş.ATV42.6681.066.700
DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.ŞKANAL D42.6681.066.700
IŞIL TELEVİZYON YAYIN. YAPIM. SAN. VE TİC. A.Ş.STAR TV42.6681.066.700
AKS TELEVİZYON REKLAM VE FİLM SAN. VE TİC. A.Ş.SHOW TV42.6681.066.700
HUZUR RADYO TV A.Ş.FOX TV42.6681.066.700
HAYAT GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş.KANAL 742.6681.066.700
SAMANYOLU YAYINCILIK HİZMETLERİ A.ŞSAMANYOLU TV42.6681.066.700
ATLAS YAYINCILIK VE TİC:A.Ş.SKYTÜRK36042.6681.066.700
YAŞAM TELEVİZYON YAYIN HİZM. A.Ş.KANALTÜRK42.6681.066.700
NTV RADYO VE TELEVİZYON YAY. A.Ş.NTV42.6581.066.450
CİNER MEDYA TV HİZMETLERİ A.Ş.HABERTÜRK42.6681.066.700
MNG TV YAYINCILIK A.Ş.TV 842.6681.066.700
DORUK TELEVİZYON VE RADYO YAYINCILIK A.Ş.CNN TÜRK42.6581.066.450
DİNAMİK RADYO TV A.Ş.24 TV42.6681.066.700
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMUTRT67.2001.680.000
EKO TV TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.TNT42.6681.066.700
TOPLAM707.20017.680.000


Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Yayınına Geçiş'in Uygulama Takvimi

Türkiye Karasal Sayısal Televizyon (DVB-T2) Ulusal Frekans Planı

Multiplekslere Atanan Kanalların Listesi


Not: Bilgiler RTÜK'ün ve Anteş AŞ internet sitesinden alınmıştır.
 
Toggle Sidebar
Üst Alt